طراحی و اجرای نمای کلاسیک تخصص ماست.

بهترین متریال ، زیباترین ، ظریفترین طراحی و آخرین قیمت ها را از ما بخواهید .

ارائه نقشه های فاز دو اجرایی ، نقشه محاسبات سازه و دتیل اجرایی و شاپ درآین

یکی از دلایل دیگر گسترش نمای کلاسیک، در دسترس بودن مصالح آن است. در ایران وجود معادن سنگ بسیار و متعدد، از جمله سنگ تراورتن و انواع دیگر سنگ موجب تمایل مردم به خریداری و مصرف آن شده است و نمود آن در نمای کلاسیک یا رومی ست.

نمای کلاسیک با توجه به تناسبات و جزئیات سنگی زیاد، به خودی خود در میان بافت متراکم مسکونی، شاخص است و پاسخ مناسبی برای متفاوت کردن ساختمان نسبت به دیگر بناهاست و برای هر مخاطب و ناظری یک نمای جذاب محسوب می شود

نمای کلاسیک دیجی هوم پلاس
نمای کلاسیک دیجی هوم پلاس
نمای کلاسیک دیجی هوم پلاس
نمای کلاسیک دیجی هوم پلاس
نمای کلاسیک دیجی هوم پلاس
نمای کلاسیک دیجی هوم پلاس
نمای کلاسیک دیجی هوم پلاس
نمای کلاسیک دیجی هوم پلاس
نمای کلاسیک دیجی هوم پلاس
نمای کلاسیک دیجی هوم پلاس
نمای کلاسیک دیجی هوم پلاس
نمای کلاسیک دیجی هوم پلاس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمای کلاسیک دیجی هوم پلاس
نمای کلاسیک دیجی هوم پلاس
نمای کلاسیک دیجی هوم پلاس
نمای کلاسیک دیجی هوم پلاس
نمای کلاسیک دیجی هوم پلاس
نمای کلاسیک دیجی هوم پلاس
نمای کلاسیک دیجی هوم پلاس
نمای کلاسیک دیجی هوم پلاس
نمای کلاسیک دیجی هوم پلاس
نمای کلاسیک دیجی هوم پلاس