طراحی و اجرای نمای کامپوزیت

طراحی ، تولید و اجرای نمای کامپوزیت تخصص ماست .

ارائه نقشه های فاز دو اجرایی ، نقشه محاسبات سازه و دتیل اجرایی و شاپ درآین

طراحی نمای کامپوزیت مدرن بصورت خلاقانه و منحصر به فرد اولین عامل جذب مخاطب و بیننده نمای ساختمان میباشد. استفاده از متریال ورق کامپوزیت جلوه بصری فوق العاده ای به نمای ساختمان شما میبخشد مشروط بر اینکه طراحی شما منطبق با فرم ساختمان و کاربرد بنا باشد. طراحی نمای ساختمان مهمترین و اولین عنصر موثر بر مخاطب میباشد ما در مورد اصول طراحی نمای کامپوزیت بهترینها را با تیم حرفه ای در این بخش ارائه خواهیم داد.

نمای کامپوزیت دیجی هوم پلاس
نمای کامپوزیت پارس بوم
نمای کامپوزیت دیجی هوم پلاس
نمای کامپوزیت پارس بوم
نمای کامپوزیت دیجی هوم پلاس
نمای کامپوزیت پارس بوم
نمای کامپوزیت دیجی هوم پلاس
نمای کامپوزیت پارس بوم
نمای کامپوزیت دیجی هوم پلاس
نمای کامپوزیت پارس بوم
نمای کامپوزیت دیجی هوم پلاس
نمای کامپوزیت پارس بوم
نمای کامپوزیت دیجی هوم پلاس
نمای کامپوزیت پارس بوم
نمای کامپوزیت دیجی هوم پلاس
نمای کامپوزیت پارس بوم
نمای کامپوزیت دیجی هوم پلاس
نمای کامپوزیت پارس بوم
نمای کامپوزیت دیجی هوم پلاس
نمای کامپوزیت پارس بوم
نمای کامپوزیت دیجی هوم پلاس
نمای کامپوزیت پارس بوم
نمای کامپوزیت دیجی هوم پلاس
نمای کامپوزیت پارس بوم
نمای کامپوزیت دیجی هوم پلاس
نمای کامپوزیت پارس بوم
نمای کامپوزیت دیجی هوم پلاس
نمای کامپوزیت پارس بوم
نمای کامپوزیت دیجی هوم پلاس
نمای کامپوزیت پارس بوم
نمای کامپوزیت دیجی هوم پلاس
نمای کامپوزیت پارس بوم
نمای کامپوزیت دیجی هوم پلاس
نمای کامپوزیت پارس بوم