چسب نسوز سرامیکی چیست؟

چسب نسوز سرامیکی به چسبی گفته می شود که برای اتصال الیاف های سرامیکی، چسب زدن ان ها به کوره، کامپوزیت ها و درز گیری الیاف ها، پارچه و مواد دیگری که از سرامیک ساخته می شوند، استفاده می شود که از مواد معدنی و همچنین سیمان ساخته می شود. چسب های نسوز از موادی تشکیل شده اند که برای محیط زیست و انسان ها ضرری ایجاد نمی کند و برای آن ها خطرناک  نمی باشد.