در بعضی مواقع در پروژه ها به منظور تهویه و یا موارد دیگر نیاز به بازشویی با ابعاد بزرگ و همچنین تهویه نسبتا مناسب میباشد؛ یراق پارالل این امکان را فراهم می کند. نحوه باز شدن یراق پارالل بدین گونه است که لنگه به صورت یکجاو موازی (در جهت عمود بر نما یا فریم) به اندازه ۲۱۱ میلیمتر به بیرون حرکت می کند.در شکل زیر نمای باز شده ی این یراق نشان داده شده است.

بازشو پارالل (parallel)

4

همانطور که در شکل بالا مشاهده می شود،اغلب از بازشو های پارالل و انگلیسی (Friction ) در کرتن وال استفاده می شود. امروزه این بازشو بیشتر در هتل ها و اماکن عمومی استفاده میگردد.