پنجره های سقفی Roof Windows نوع خاصی از پنجره ها هستند که به جای دیوار بر روی سقف طراحی و نصب می شود.
این پنجره ها مورد بسیار مناسبی برای نورگیری طبیعی در روز می باشند و در هنگام شب می توان از زیبایی ستارگان لذت برد.
پنجره های سقفی از نوع دستی و کنترلی موجود می باشند و امکان نسب پرده برای این نوع پنجره ها نیز وجود دارد.

6

پنجره های سقفی کاربری مناسبی برای سوله ها، کارخانه ها، کارگاه ها، ساختمان ها و خانه های ویلایی می باشند.