از دیگر حالت های بازشو درب و پنجره میتوان، بازشو آکاردئونی Fold & Slide را نام برد. این نوع بازشو بدلیل کم جا بودن هنگام باز شدن، بهتر است در عرض های بالاتر از 2 متر استفاده شود. درب و پنجره دوجداره آکاردئونی بطور معمول در فضاهایی که رابط بین فضای داخلی و فضای بیرونی مانند تراس و بالکن ویلاها و همچنین ترکیب دو فضا (برای حذف مانع و ایجاد فضای بیشتر ) استفاده می شود.

                         

 

اگر میزان فضای بازشو اهمیت ندارد، می توان در عرض های بین 1.8 متر تا 2.5 متر از پنجره دوجداره فولکس واگنی استفاده کرد.

در واقع پنجره دوجداره آکاردئونی همانند دیواری عایق است که در هر لحظه امکان جابجایی و کنار رفتن را دارد.