دسته بندی: پروفیل نمای کرتین وال

نمای کرتین وال

  نمای لامل، یا همان نمای کرتین وال، یکی از سیستم‌های نمای مدرن ساختمانی است، که ساختاری خود ایستا دارد. ساختار خود ایستا، به ساختاری

مشاهده »